What does Aschkenas mean?

Aschkenas - German to English

Ashkenaz