What does Arzneimittelreaktion mean?

Arzneimittelreaktion - German to English

a reaction to drugs