What does Arzneimittelprüfer mean?

Arzneimittelprüfer - German to English

pharmaceutical examiner