What does Arzneimittelintoxikation mean?

Arzneimittelintoxikation - German to English

medicine intoxication