What does Arzneimittelindex mean?

Arzneimittelindex - German to English

pharmaceutical index