What does Arylesterase mean?

Arylesterase - German to English

arylesterase