What does Arthrosetherapie mean?

Arthrosetherapie - German to English

arthrosis treatment