What does Arthralgie mean?

Arthralgie - German to English

arthralgia