What does Art-Epitheton mean?

Art-Epitheton - German to English

specific title