What does Arrow-Rakete mean?

Arrow-Rakete - German to English

Arrow missile