What does Arpeggiator mean?

Arpeggiator - German to English

arpeggiator