What does Aronia mean?

Aronia - German to English

chokeberry