What does Aromata mean?

Aromata - German to English

aromas