What does Armlosigkeit mean?

Armlosigkeit - German to English

abrachia