What does Armadas mean?

Armadas - German to English

armadas