What does Argyl-Karo mean?

Argyl-Karo - German to English

argyle structure