What does Argwohn vertreiben mean?

Argwohn vertreiben - German to English

to avert suspicion