What does Arbitrage-Anleihe mean?

Arbitrage-Anleihe - German to English

arbitrage bond