What does Arbeitszeitpolitik mean?

Arbeitszeitpolitik - German to English

working-time plan