What does Arbeitsroutine mean?

Arbeitsroutine - German to English

work program