What does Arbeitsplatzrotation mean?

Arbeitsplatzrotation - German to English

task rotation