What does Arbeitsplatzcomputer mean?

Arbeitsplatzcomputer - German to English

laptop or computer