What does Arbeitslosenanteil mean?

Arbeitslosenanteil - German to English

jobless rate