What does Arbeitskapital mean?

Arbeitskapital - German to English

working-capital