What does Arbeitsbreite mean?

Arbeitsbreite - German to English

working width