What does Arbeitsbock mean?

Arbeitsbock - German to English

trestle [sawhorse]