What does Applikationsstickerei mean?

Applikationsstickerei - German to English

appliqué work