What does Apothekerwaage mean?

Apothekerwaage - German to English

precision machines [pharmacies]