What does Apothekermaß mean?

Apothekermaß - German to English

apothecaries' measure