What does Apothekerfarn mean?

Apothekerfarn - German to English

Arabian ceterach [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]

View more

  • typical spleenwort [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]
  • hand fern [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]
  • miltwaste [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]
  • rustyback / rusty-back fern [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]
  • rustyback [Asplenium ceterach, Ceterach officinarum]
  • scale fern [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]
  • scaly spleenwort [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]
  • rock fern [Asplenium ceterach, syn.: Ceterach officinarum]