What does Apothekenpreise mean?

Apothekenpreise - German to English

inflated prices