What does Apothekenabgabepreis mean?

Apothekenabgabepreis - German to English

pharmacy retail cost