What does Apotaktit mean?

Apotaktit - German to English

apotactite

View more

  • Apotactite