What does Apostolischer Stuhl mean?

Apostolischer Stuhl - German to English

Apostolic See

View more

  • Holy See