What does Apostolische Kirche mean?

Apostolische Kirche - German to English

Apostolic Church of this East