What does Apostelgleicher mean?

Apostelgleicher - German to English

Equal-to-apostles [honorific title, e.g. St. Cosmas]