What does Apostatin mean?

Apostatin - German to English

apostate [female]