What does Apostasie mean?

Apostasie - German to English

apostasy