What does Aporetik mean?

Aporetik - German to English

aporetics [generally addressed as sg.]