What does Apoptose mean?

Apoptose - German to English

apoptosis