What does Apophthegmata patrum mean?

Apophthegmata patrum - German to English

Apophthegmata patrum