What does Apophthegmata mean?

Apophthegmata - German to English

apophthegms