What does Aponogetonaceen mean?

Aponogetonaceen - German to English

aponogeton family {sg} [family Aponogetonaceae]

View more

  • aponogetons [family Aponogetonaceae]
  • Cape-pondweed family members {sg} [family Aponogetonaceae]
  • Cape-pondweeds / Cape pondweeds [family Aponogetonaceae]
  • water hawthorn family {sg} [family Aponogetonaceae]