What does Apologetin mean?

Apologetin - German to English

apologist [female]