What does Apollonhymnus mean?

Apollonhymnus - German to English

hymn to Apollo