What does Apollo-Programm mean?

Apollo-Programm - German to English

Apollo program