What does Apoll mean?

Apoll - German to English

Apollo