What does Apokrisiar mean?

Apokrisiar - German to English

apocrisiary