What does Apokatastasis mean?

Apokatastasis - German to English

apocatastasis [final reconciliation]