What does Apokarpium mean?

Apokarpium - German to English

apocarpium